Předem rozdané karty

Přestože se letošní uctění památky 17. listopadu na pražském Albertově neslo spíše v duchu vyjádření podpory současné hlavě státu, mezi množstvím nápadně se podobajících transparentů ,,Ať …